Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King Resuscitation Foundation Resuscitation Council of Asia

สอบ Online - Zoom link

5 Aug 2021

1-2 วันก่อนสอบ ท่านจะได้รรับอีเมล์ ชื่อ "Zoom link ....."  โดยภายในจะมีรายละเอียดการเข้าสอบ 
และทบทวนเตรียมตัวดังนี้ 

1. อุปกรณ์ที่ใช้การสอบ จะต้องมี
1.1 เครื่องสำหรับสอบ = เป็น iOs device (iPhone หรือ iPad)
ที่ลงโปรแกรม Safe exam browser เรียบร้อยแล้ว
(สามารถ download ได้ที่ app store โดยค้นหา safe exam browser)
1.2 เครื่องสำหรับเข้า Zoom = อุปกรณ์เข้าโปรแกรม zoom ส่วนตัวอีก 1 เครื่องทีใช้ส่วนตัว
ไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้ โดยเครื่องได้ลงโปรแกรม Zoom เรียบร้อยแล้ว 
และ กรุณาตรวจสอบ กล้อง ไมค์ ลำโพง ของเครื่องเข้า Zoom ว่า ใช้งานได้ปกติ 
**** ไม่สามารถเป็นเครื่องเดียวกันกับเครื่องสอบได้ ****
ผู้เข้าสอบหลายท่าน อยู่ในสภาวะ Internet ไม่ดี ทำให้โหลดโปรแกรมได้ช้า และสูญเสียเวลาทำข้อสอบไปโดยไม่จำเป็น

 

2. กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าห้องสอบ
โดยทางเข้าห้องสอบจะปิด 10 นาทีหลังจากเวลาเริ่มตามกำหนดการ
หากท่านไม่สามารถเข้าห้อง zoom ได้ จะเป็นการขาดสอบ

3. กรุณาตรวจสอบ และตั้งชื่อเป็นภาษาไทย โดยเรียงดังนี้
เลขที่-ชื่อ-นามสกุล
เช่น 1-กรกช บ่วงคำ

กรุณาใช้ชื่อนามสกุลจริงตอนเข้า Zoom  เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้กดรับท่านเข้าห้องสอบ
โดยเมื่อเข้าไปแล้ว โปรดรอใน waiting room จนกว่า admin จะกดรับ

เลขที่ของท่าน อยู่ในไฟล์แนบ ในอีเมล์ 
ปัญหาที่พบบ่อยคือ. ไม่ตั้งชื่อจริง ทำให้เข้าห้องไม่ได้ ติดอยู่หน้า waiting room
กรุณาอ่านลิงค์นี้
https://thaicpr.org/?mod=faq&op=view&faq_id=9
 

4. การไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตน จะทำให้ท่านไม่ได้เข้าห้องสอบ 

หากเคย submit แล้วแต่ยังมีชื่อขึ้นสีแดง ในอีเมล์ที่ส่งให้  แสดงว่าระบบหาข้อมูลท่านไม่เจอ
(เกิดได้จาก การเลือกผิดคอร์ส ผิดรอบ หากอยากทราบสาเหตุ ท่านสามารถตรวจค้นหาสำเนา
 โดย search TRC verify student form ในอีเมล์ของท่าน 
แต่ให้ submit ที่ถูกต้องมาใหม่ในลิงค์ของอีเมล์. อย่า forward อันเก่ามาครับ )


5. วันสอบ 

กรุณาอยู่ในห้องส่วนตัว แยกจากผู้อื่นระหว่างการเข้า Zoom สอบ 

หากท่านทำสอบจากที่ทำงาน. กรุณาตรวจสอบว่า ไม่มีเพื่อนที่เข้าสอบรอบเดียวกัน

อยู่ในห้องเดียวกันกับท่าน เนื่องจากจะทำให้ Zoom ของผู้จัด ไม่ได้ยินเสียงท่าน

(มีเสียงหวีดจากไมค์ซ้อนกันระหว่างสอบ) 

โดยเสียงหวีดรบกวนนี้ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการนั่งแยกห่างกัน 

ต้องอยู่ในที่ที่มีกำแพงกั้นเท่านั้น 

ขอแนะนำว่า ไม่สามารถใช้การนั่งในห้องประชุมร่วมกันได้ครับ