Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

AHA - ผู้เรียนคอร์ส AHA โปรดอ่าน !!! (Pretest course AHA อ่านที่นี่)

16 พ.ค. 2566

 *เนื้อหานี้ สำหรับผู้เรียนหลักสูตร AHA เท่านั้น 

เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร AHA ท่านจะมีข้อที่ต้องทำเพิ่มเติมดังนี้ 
1. เบิกหนังสืออีบุ๊ค ที่เว็บ https://ebooks.heart.org   (อ่านเพิ่มเติมใน เรื่อง AHA - วิธีเปิดใช้งาน ebook บน FAQ) 
2. ทำ pretest : ที่เว็บ  https://elearning.heart.org
3. หลังเรียนเสร็จ กดดูการ์ดที่สอบผ่าน ได้ที่  atlas.heart.org   

แอคเคานท์ สำหรับ ebook และการทำ pretest ใช้แอคเคานท์เดียวกัน เมื่อทำการสร้างแล้ว สามารถ login ได้ทั้ง 2 เว็บไซด์

ส่วน atlas.heart.org ต้องทำการสร้างต่างหาก 

*** ในการทำครั้งแรก แนะนำให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อเห็นปุ่มกดต่างๆชัดเจน และสะดวกมากกว่า 

 

การทำ Pretest ของผู้เรียนคอร์ส AHA : 

1.  สร้างแอคเคานท์. :  โดยแอคเคานท์ในการทำ Pretest คืออันเดียวกับที่ใช้เบิกอีบุ๊ค 
การสร้างแอคเคานท์สำหรับอ่านอีบุ้ค ให้ไปที่ https://ebooks.heart.org
- กด Login
- หากเข้าเป็นครั้งแรก ให้กด New User , Create an account โดยอีเมล์ที่ใช้ ต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่สมัครระบบ thaicpr.org ไว้
- จากนั้น รอ email ตอบกลับเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนจะกลับมา login อีกครั้ง 

2. เมื่อได้แอคเคานท์แล้ว ให้ไปที่  https://elearning.heart.org. และทำการ login 
3. จากนั้นกดที่ชื่อของท่าน มุมขวาบน และกดคำว่า My course 
4. จะเจอรายการ Precourse Self-Assessment and Precourse work (IVE). ให้กด start และทำให้จบ

5. เกณฑ์ผ่านของ Pretest คือ 70% เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ print มาส่งที่โต๊ะลงทะเบียนวันอบรม 
6. ทบทวน ทำความเข้าใจบทเรียนจาก Precourse Work (ดู video และตอบคำถาม)
โดยท่านจะต้อง ผ่าน Precourse Self-Assessment ก่อนที่จะเข้าไปดู video
และเมื่อท่านผ่านทั้ง ACLS Precourse Self-Assessment และดู video ทั้งหมดแล้ว
ให้ print certificate ของท่านและนามาส่ง 
ในวันแรกที่เข้าเรียนเช่นกัน
 

การแต่งกาย  การปฎิบัติตัวในวันเรียนของผู้เรียนคอร์ส AHA : 

- แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่รัดแน่นจนเกินไป สุภาพสตรีควรสวมกางเกง เพื่อความสะดวก ในการฝึกปฏิบัติ เช่น การนั่งคุกเข่า
กรุณาวางแผนการเดินทางมาให้ตรงเวลา เพราะการมาสายอาจทำให้ไม่ สามารถติดตามบทเรียนได้ครบถ้วน
ผู้เรียนจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดการฝีกอบรม มิฉะนั้นอาจมี ผลในการออกการ์ด
จึงขอให้ท่านเข้าเรียนตรงตามเวลาตั้งแต่เวลา08.00 น.
ถ้าท่านมาหลังเวลาทีเริ่มฝึกปฏิบัติแล้ว ผู้ควบคุมการสอนมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ท่านเข้ารับการอบรม

เกณฑ์การสอบผ่าน : 

1. ภาคทฤษฎี  ต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า 84% 
2. ภาคปฏิบัติ 
- คอร์ส ACLS , PALS ต้องสอบผ่านในสถานการณ์หัวหน้าทีม ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
- คอร์ส Heartsaver CPR AED , BLS provider for HCP ต้องสอบผ่านในสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละคอร์ส ท่านสามารถอ่านได้จากคู่มือในไฟล์แนบด้านล่าง