Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King Resuscitation Foundation Resuscitation Council of Asia

AHA - ผู้เรียนคอร์ส AHA โปรดอ่าน !!! (Pretest course AHA อ่านที่นี่)

16 May 2023

 *เนื้อหานี้ สำหรับผู้เรียนหลักสูตร AHA เท่านั้น 

เมื่อสมัครเรียนหลักสูตร AHA ท่านจะมีข้อที่ต้องทำเพิ่มเติมดังนี้ 
1. เบิกหนังสืออีบุ๊ค ที่เว็บ https://ebooks.heart.org   (อ่านเพิ่มเติมใน เรื่อง AHA - วิธีเปิดใช้งาน ebook บน FAQ) 
2. ทำ pretest : ที่เว็บ  https://elearning.heart.org
3. หลังเรียนเสร็จ กดดูการ์ดที่สอบผ่าน ได้ที่  atlas.heart.org   

แอคเคานท์ สำหรับ ebook และการทำ pretest ใช้แอคเคานท์เดียวกัน เมื่อทำการสร้างแล้ว สามารถ login ได้ทั้ง 2 เว็บไซด์

ส่วน atlas.heart.org ต้องทำการสร้างต่างหาก 

*** ในการทำครั้งแรก แนะนำให้ทำผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อเห็นปุ่มกดต่างๆชัดเจน และสะดวกมากกว่า 

 

การทำ Pretest ของผู้เรียนคอร์ส AHA : 

1.  สร้างแอคเคานท์. :  โดยแอคเคานท์ในการทำ Pretest คืออันเดียวกับที่ใช้เบิกอีบุ๊ค 
การสร้างแอคเคานท์สำหรับอ่านอีบุ้ค ให้ไปที่ https://ebooks.heart.org
- กด Login
- หากเข้าเป็นครั้งแรก ให้กด New User , Create an account โดยอีเมล์ที่ใช้ ต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่สมัครระบบ thaicpr.org ไว้
- จากนั้น รอ email ตอบกลับเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนจะกลับมา login อีกครั้ง 

2. เมื่อได้แอคเคานท์แล้ว ให้ไปที่  https://elearning.heart.org. และทำการ login 
3. จากนั้นกดที่ชื่อของท่าน มุมขวาบน และกดคำว่า My course 
4. จะเจอรายการ Precourse Self-Assessment and Precourse work (IVE). ให้กด start และทำให้จบ

5. เกณฑ์ผ่านของ Pretest คือ 70% เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ print มาส่งที่โต๊ะลงทะเบียนวันอบรม 
6. ทบทวน ทำความเข้าใจบทเรียนจาก Precourse Work (ดู video และตอบคำถาม)
โดยท่านจะต้อง ผ่าน Precourse Self-Assessment ก่อนที่จะเข้าไปดู video
และเมื่อท่านผ่านทั้ง ACLS Precourse Self-Assessment และดู video ทั้งหมดแล้ว
ให้ print certificate ของท่านและนามาส่ง 
ในวันแรกที่เข้าเรียนเช่นกัน
 

การแต่งกาย  การปฎิบัติตัวในวันเรียนของผู้เรียนคอร์ส AHA : 

- แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่รัดแน่นจนเกินไป สุภาพสตรีควรสวมกางเกง เพื่อความสะดวก ในการฝึกปฏิบัติ เช่น การนั่งคุกเข่า
กรุณาวางแผนการเดินทางมาให้ตรงเวลา เพราะการมาสายอาจทำให้ไม่ สามารถติดตามบทเรียนได้ครบถ้วน
ผู้เรียนจะต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดการฝีกอบรม มิฉะนั้นอาจมี ผลในการออกการ์ด
จึงขอให้ท่านเข้าเรียนตรงตามเวลาตั้งแต่เวลา08.00 น.
ถ้าท่านมาหลังเวลาทีเริ่มฝึกปฏิบัติแล้ว ผู้ควบคุมการสอนมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ท่านเข้ารับการอบรม

เกณฑ์การสอบผ่าน : 

1. ภาคทฤษฎี  ต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า 84% 
2. ภาคปฏิบัติ 
- คอร์ส ACLS , PALS ต้องสอบผ่านในสถานการณ์หัวหน้าทีม ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
- คอร์ส Heartsaver CPR AED , BLS provider for HCP ต้องสอบผ่านในสถานการณ์การช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละคอร์ส ท่านสามารถอ่านได้จากคู่มือในไฟล์แนบด้านล่าง