Thai Resuscitation Council
คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
TH | EN
What you do matters. What you learned can save lives.
Partnership
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสอนช่วยชีวิต Resuscitation Council of Asia

การแนบเอกสารยืนยันตัวตนบุคลากรทางการแพทย์ หรือแก้ไขอาชีพ

13 ก.ค. 2564

เมื่อท่านสมัครสมาชิก www.thaicpr.org และสร้าง account ของท่านเองแล้ว 
กรณีที่ท่านเป็นบุคลาการทางแพทย์  จะมีช่องให้กรอก เลขใบประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์
ซึ่งข้อมูลนี้ จะใช้ยืนยันสถานะบุคลากรทางการแพทย์ของท่าน เมื่อสมัครคอร์สสำหรับบุคลากรทางการแพทย์​

สามารถแนบใบประกอบวิชาชีพได้ดังนี้ 
1. login 
2. ไปที่เมนูทางซ้าย ข้อมูลผู้ใช้ 
3. ข้อมูลสมาชิก. ให้กดรูปดินสอ ที่อยู่บนแถบสีเขียวประวัติส่วนตัว (ขวามือของจอ)
4. อาชีพและสถานที่ทำงาน >>> แนบไฟล์ใบประกอบวิชาชีพ โดยเป็น jpg หรือ pdf ไฟล์ 
5. กด บันทึก 
 

#สำหรับนักศึกษาแพทย์ หลังจบการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพ 
ต้องการเปลี่ยนสถานะ จาก "นักศึกษาแพทย์" เป็น "แพทย์" 
ให้ปฎิบัติดังนี้
1. ส่งรายละเอียด ไปที่ info@thaicpr.org 

ตั้งชื่ออีเมล์  "ขอเปลี่ยนสถานะ นักศึกษาแพทย์ > แพทย์" 

2. เนื้อหา : แจ้งข้อมูลดังนี้ 
- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- อีเมล์ ที่ใช้ลงทะเบียน ใน www.thaicpr.org 
- เลขใบประกอบวิชาชีพ 

โดยให้แนบไฟล์ scan ภาพใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสามารถ capture จากหน้าฐานข้อมูลแพทยสภา ที่นี่  https://checkmd.tmc.or.th/  

และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10-14 วันทำการ 


#สำหรับนักศึกษาพยาบาล หลังจบการศึกษาและได้ใบประกอบวิชาชีพ 

ต้องการเปลี่ยนสถานะ จาก "นักศึกษาพยาบาล" เป็น "พยาบาล" 
ให้ปฎิบัติดังนี้ 
1. ส่งรายละเอียด ไปที่ info@thaicpr.org 
ตั้งชื่ออีเมล์  "ขอเปลี่ยนสถานะ นักศึกษาพยาบาล > พยาบาล" 

2. เนื้อหา : แจ้งข้อมูลดังนี้ 
- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- อีเมล์ ที่ใช้ลงทะเบียน ใน www.thaicpr.org 
- เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์ scan ภาพใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล รูปแบบไฟล์ jpg หรือ pdf 

และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10-14 วันทำการ 

 

#สำหรับนักศึกษาแพทย์  ที่เพิ่งสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ 
ผู้ที่เคยอบรมตอนเป็นนักเรียน สถานะบุคคลทั่วไป
หลังสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้แล้ว
ต้องการเปลี่ยนสถานะ จาก "บุคคลทั่วไป" เป็น  "นักศึกษาแพทย์" 
ให้ปฎิบัติดังนี้
1. ส่งรายละเอียด ไปที่ info@thaicpr.org 

ตั้งชื่ออีเมล์  "ขอเปลี่ยนสถานะ จากบุคคลทั่วไป > นักศึกษาแพทย์ " 

2. เนื้อหา : แจ้งข้อมูลดังนี้ 
- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
- อีเมล์ ที่ใช้ลงทะเบียน ใน www.thaicpr.org 
- รายละเอียด คณะแพทยศาสตร์ เลขประจำตัวนักศึกษาและ แนบไฟล์ scan ภาพหลักฐานแสดงตัวนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 10-14 วันทำการ